ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

Версия за печатВерсия за печат

ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.01.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.