ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1158 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крета, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1159 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ленково, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1160 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1161 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1162 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1163 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1164 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.