Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община Плевен, област Плевен.