В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-873 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин;

Заповед № РД-18-874 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яньовец, община Димово, област Видин;

Заповед № РД-18-875 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Басарбово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-876 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъзън, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-877 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Абланово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-878 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-879 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново село, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-880 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Просена, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-881 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сандрово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-882 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-883 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-884 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-885 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-886 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-887 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-888 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Семерджиево, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-889 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тетово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-890 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хотанца, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-891 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червена вода, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-892 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ястребово, община Русе, област Русе;

Заповед № РД-18-893 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен;

Заповед № РД-18-894 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бов (гара Бов), община Своге, област София;

Заповед № РД-18-895 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ивановци, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-897 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черешница, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-898 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белевехчево, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-899 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-900 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-901 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комарево, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-902 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попица, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-903 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-904 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-905 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-906 от 03.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-907 от 04.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-908 от 04.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатешница, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-909 от 04.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Враня стена, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-910 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габровдол, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-911 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Глоговица, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-912 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дивля, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-913 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Врабча, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-914 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еловдол, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-915 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мурено, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-916 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одраница, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-917 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падине, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-918 от 11.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раянци, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-919 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белев дол, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-920 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бориково, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-921 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бостина, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-922 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Букаците, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-923 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Виево, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-924 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчан, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-925 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горово, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-926 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градът, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-927 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Катраница, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-928 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киселчово, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-929 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петково, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-930 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Река, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-931 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селище, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-932 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славейно, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-933 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколовци, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-934 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тикале, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-935 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Требище, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-936 от 13.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чеплетен, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-937 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели извор, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-938 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вировско, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-939 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Власатица, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-940 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбица, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-941 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Пещене, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-942 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-943 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Девене, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-944 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-945 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лиляче, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-946 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-947 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мало Пещене, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-948 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мраморен, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-949 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нефела, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-950 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оходен, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-951 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паволче, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-952 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тишевица, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-953 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Три кладенци, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-954 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Челопек, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-955 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смиров дол, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-956 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Врабча, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-957 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Земен, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-958 от 17.04.2018 г. – за одобряване на КККР по отношение на границата на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1259 с поземлен имот с идентификатор 17395.501.6552, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград;

Заповед № РД-18-959 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боил, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-960 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Водно, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-961 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вокил, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-962 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбино, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-963 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Грънчарово, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-964 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долец, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-965 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златоклас, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-966 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козяк, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-967 от 18.04.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Колобър, община Дулово, област Силистра.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.