В ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. са oбнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1081 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1082 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Байкалско, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1083 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беланица, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1084 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбник, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1085 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишан, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1086 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калотина, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1087 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буйново, община Борино, област Смолян;

Заповед № РД-18-1088 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кожари, община Борино, област Смолян;

Заповед № РД-18-1089 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ягодина, община Борино, област Смолян;

Заповед № РД-18-1090 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Барутин, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1091 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бръщен, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1092 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Змеица, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1093 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Късак, община Доспат, област Смолян.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.