В ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 06.08.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита, община Сливница, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 06.08.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Справки могат да се правят в сградата на Община Пирдоп /в работното време на администрацията/ и в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 както и онлайн през сайта https://kais.cadastre.bg раздел „ Възражения Неодобрени КККР“