В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1211 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висока могила, община Бобошево, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1212 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрево, община Любимец, област Хасково;

Заповед № РД-18-1213 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, община Любимец, област Хасково;

Заповед № РД-18-1214 от 06.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1215 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Благоево, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1216 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бресте, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1217 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1218 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горник, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1219 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Девенци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1220 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1221 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радомирци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1222 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1223 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1224 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1225 от 12.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1226 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Вратца, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1227 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Гюешево, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1228 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Гърляно, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1229 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1230 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ново село, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1231 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1232 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Богослов, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1233 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1234 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Жиленци, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1235 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстенцил;

Заповед № РД-18-1236 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълче поле, община Любимец, област Хасково;

Заповед № РД-18-1237 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студена, община Свиленград, област Хасково;

Заповед № РД-18-1238 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-1239 от 13.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на Телиш, община Червен бряг, област Плевен.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.