В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Боженците и с. Трапесковци; с. Донино и селата Ангелов и Балиновци; с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци; с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци, Тодорчета; с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Киевци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи, Янковци, общ. Габрово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.08.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.