В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1292 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1293 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генералово, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1294 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1295 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Минзухар, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1296 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Небеска, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1297 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1298 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любенци, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1299 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мирово, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1300 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николаево, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1301 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново градище, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1302 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1303 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1304 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1305 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1306 от 16.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1307 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1308 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белодол, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1309 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габерово, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1310 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбник, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1311 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1312 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косовец, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1313 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъка, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1314 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Порой, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1315 от 17.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Страцин, община Поморие, област Бургас.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.