В ДВ бр. 68 от 17.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на урбанизираните територии в земли­щето на с. Пелишат, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 17.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Научене, община Нова Загора, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 17.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.