В ДВ, бр. 79 от 03.10. 2017 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 79 от 03.10. 2017 г.  

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-262 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дюлица, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-263 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрянова глава, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-264 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могиляне ,община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-265 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добромирци, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-266 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Горски извор, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-267 от 25.08.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на  гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца;

Заповед № РД-18-268 от 28.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Китна, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-269 от 28.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Победа, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-270 от 28.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гешаново, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-271 от 28.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ведрина, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-272 от 28.08. 2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурово, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-273 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлова могила, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-274 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батово, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-275 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алцек, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-276 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-277 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кукуряк, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-278 от 29.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козлево, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-279 от 31.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-280 от 31.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Котленци, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-281 от 31.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дончево, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-282 от 31.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Иваново, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-283 от 31.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подслон, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-284 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бдинци, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-285 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-286 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стожер, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-287 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколник, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-288 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прилеп, община Добрич – селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-289 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гривица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-290 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калчево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-291 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-292 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-293 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Тошево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-294 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-295 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бук, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-296 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Девесилица, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-297 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Девесилово, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-298 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР по отношение на границата между поземлен имот с идентификатор 49206.2633.236 и поземлен имот с идентификатор 49206.2633.246, с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община, област София (столица).

Заповед № РД-18-299 от 01.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златолист, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-300 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писменово, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-301 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-302 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоманци, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-303 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Благун, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-304 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбинци, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-305 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драма, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-306 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-307 от 05.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каравелово, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-308 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрангово, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-309 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калайджиево, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-310 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-311 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Межда, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-312 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Меден кладенец, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-313 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-314 от 08.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коневец, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-315 от 11.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звънарка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-316 от 11.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хисар община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-317 от 11.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-318 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крилатица, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-319 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чавка, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-320 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медевци, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-321 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-322 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлица, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-323 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Първица, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-324 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Желязово, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-325 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рогач, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-326 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Перуника, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-327 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стара речка, община Антоново, област Търговище;

Заповед № РД-18-328 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Козарево, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-329 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Робово, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-330 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-331 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козарево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-332 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златари, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-333 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Видинци, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-334 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-335 от 13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.