В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-917 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълга лука, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-918 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на   с. Забел, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-919 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-920 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-921 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-922 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойно, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-923 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна крепост, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-924 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Македонци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-925 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опълченско, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-926 от 15.12.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 68134.505.1378 и 68134.505.623 и за източната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.505.829, гр. София, район „Сердика“, Столична община, област София (столица);

-       Заповед № РД-18-927 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-928 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дърманци, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-929 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Крета, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-930 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Моравица, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-931 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ребърково, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-932 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Руска Бела, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-933 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Типченица, община Мездра, област Враца;

-       Заповед № РД-18-934 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брезе, община Своге, област София;

-       Заповед № РД-18-935 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марчино, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-936 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-937 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добринци, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-938 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълкович, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-939 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Въглен , община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-940 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долище, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-941 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Куманово, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-942 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Припек, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-943 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Остра могила, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-944 от 18.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Палици, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-945 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-946 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Димча, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-947 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-948 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Сушица, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-949 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-950 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълти рид, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-951 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълтика, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-952 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменяне, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-953 от 19.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Контил, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-954 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Великденче, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-955 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слънчоглед, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-956 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ямино, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-957 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-958 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-959 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-960 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овощник, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-961 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-962 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-963 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-964 от 20.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-965 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на кв. Рудник (бивше с. Рудник), община Бургас, област Бургас;

-       Заповед № РД-18-966 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-967 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-968 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блъсково, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-969 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-970 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бързица, община Провадия, област Варна

-       Заповед № РД-18-971 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градинарово, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-972 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неново, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-973 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчага, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-974 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрина, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-975 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Китен, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-976 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комарево, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-977 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петров дол, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-978 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славейково, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-979 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Староселец, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-980 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чайка, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-981 от 22.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черноок, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-1 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 56784.552.11 и поземлен имот с идентификатор 56784.552.18, гр. Пловдив, община Пловдив, об­ласт Пловдив;

-       Заповед № РД-18-2 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батак, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-3 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъскот, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-4 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесичери, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-5 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-6 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паскалевец, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-7 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росица, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-8 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачево, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-9 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-10 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любовище, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-11 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиперица, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-12 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Храсна, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-13 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голем Цалим, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-14 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-15 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калиманци , община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-16 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-17 от 2.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.