В ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, за одобряване на КККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат

ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-336/13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падало, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-337/13.09.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кожухарци, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

 - Заповед № РД-18-338/13.09.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданица, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-339/13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ахматово, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-340/13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кочево, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-341/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-342/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-343/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-344/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селци, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-345/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Моминско, общ. Садово, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-346/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Асеново, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-347/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-348/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-349/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-350/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тенево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-351/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сламино, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-352/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Савино, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-353/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Роза, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-354/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Победа, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-355/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Окоп, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-356/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчи кладенец, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-357/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могила, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-358/15.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миладиновци, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.