В ДВ, бр. 84 от 20.10. 2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 84 от 20.10. 2017 г.  

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-383 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибино, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-384 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пашинци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-385 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Качулка, община           Крумовград, област             Кърджали;

Заповед № РД-18-386 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-387 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешари, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-388 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доборско, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-389 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гривка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-390 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пролаз , община  Търговище , област  Търговище;

Заповед № РД-18-391 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-392 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ралица, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-393 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смолница, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-394 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ломница, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-395 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кабиле, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-396 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-397 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кирилово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-398 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Колена, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-399 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-400 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богомилово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-401 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-402 от 25.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-403 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пресека, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-404 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мъглене, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-405 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Метличка, община Кирков, област Кърджали;

Заповед № РД-18-406 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малкоч, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-407 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подрумче, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-408 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Метлика, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-409 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчари, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-410 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търновца, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-411 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кралево, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-412 от 26.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чал, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-413 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Юруци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-414 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гулийка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-415 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Странджево, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-416 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сладкодум, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-417 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяма Чинка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-418 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самодива, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-419 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Къпиново, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-420 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кандилка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-421 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковил, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-422 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ручей, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-423 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Груево, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-424 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Багрянка, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-425 от 28.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ауста, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-426 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лимец, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-427 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Юруци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-428 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прилепци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-429 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Перперек, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-430 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люляково, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-431 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимзелен, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-432 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житарник, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-433 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дънгово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-434 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-435 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звездел, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-436 от 29.9.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кос, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-437 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-438 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярско, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-439 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самовила, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-440 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Едрино, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-441 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тинтява, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-442 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнак, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-443 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сбор, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-444 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Каменяне, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-445 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчарово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-446 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преселец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-447 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вардун, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-448 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чарган, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-449 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-450 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търнава, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № РД-18-451 от 2.10.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрелец, община Стара Загора, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.