В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1588 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1589 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братан, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1590 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1591 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кипилово, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1592 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко село, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1593 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нейково, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1594 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Остра могила, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1595 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбова, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1596 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медвен, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1597 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокрен, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1598 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъдарево, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1599 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Седларево, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1600 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Топузево, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1601 от 13.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Филаретово, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1602 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1603 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1604 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богорово, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1605 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1606 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войника, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1607 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джинот, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1608 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1609 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1610 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1611 от 14.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1612 от 17.9.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч;

-      Заповед № РД-18-1613 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлово, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1614 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрелци, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1615 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люлин, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1616 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маленово, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1617 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Недялско, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1618 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1619 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поляна, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1620 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правдино, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1621 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Първенец, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1622 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Саранско, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1623 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тамарино, община Стралджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-1624 от 18.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.