В ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1731 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зарица, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1732 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зебил, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1733 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калугерене, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1734 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коларово, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1735 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косара, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1736 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маточина, община Свиленград, област Хасково;

Заповед № РД-18-1737 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Листец, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1738 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1739 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ножарево, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1740 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осен, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1741 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падина, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1742 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подлес, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1743 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сокол, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1744 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1745 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Суходол, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1746 от 22.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черногор, община Главиница, област Силистра;

-      Заповед № КД-14-6 от 22.10.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Просечен, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-1747 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брадвари, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1748 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българка, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1749 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1750 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1751 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Йорданово, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1752 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Казимир, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1753 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1754 от 23.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богорово, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1755 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1756 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1757 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Генерал Колево, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1758 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1759 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Страхил, община Вълчи дол, област Варна;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-6 от 22.10.2018 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 17.12.2018 г., вкл.).