Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1057 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1058 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде извор, община Драгоман, област София;

В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1018 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1019 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил;

В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-968 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Межден, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-969 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овен, община Дулово, област Силистра;