Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-304 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ружинци, община Ружинци, област Видин;

-     Заповед № РД-18-305 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали;

В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-256 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марково равнище, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-257 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камено поле, община Роман, област Враца;

В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. са онародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-200 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо Бабино, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-201 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добруша, община Криводол, област Враца;