Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Добровница, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Добровница, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Главиница, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик