Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищeто на с. Антон, общ. Антон, област София

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-110 / 25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София”.

Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч , област София

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, ОБЛАСТ СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-110 / 25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София”.

Обява и График за започване на процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ОБЛ. СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-111/25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София".

Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.