Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. са oбнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1081 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1082 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Байкалско, община Радомир, област Перник;

В ДВ бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1057 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1058 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде извор, община Драгоман, област София;

В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1018 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1019 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил;