Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-548 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-550 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали;

В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-498 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевец, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-499 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

График и обява за изработване на КККР на територията на строителните граници на с. Падала

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. ПАДАЛА, община РИЛА

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията в строителните граници на с.Падала, община Рила, област Кюстендил

В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-457 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-458 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково;