Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1271 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишенци, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1272 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково;

В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1240 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1241 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново;

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1211 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висока могила, община Бобошево, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1212 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрево, община Любимец, област Хасково;