Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Братаница, общ. Пазарджик

 

а вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Алеко константиново, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Алеко константиново, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Црънча, общ. Пазарджик