Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Мало конаре, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Мало конаре, общ. Пазарджик