Записване за приемно време с експерти само за СГКК- София -град

1. Онлайн формата за записване за приемното време на експертите на СГКК София ще бъде активна за две седмици предварително.

2. Записването се извършва до 24 ч. един работен ден преди деня, за който желаете да се запишете до изчерпване на определения за деня лимит:(Например: за приемно време за петък - до 24 ч. в сряда, за понеделник - до 24 ч. в четвъртък);

3. При необходимост от повторна среща с екперт по една и съща преписка - записването става устно при уговорка с експерта на първоначалната среща и не е необходимо попълване на онлайн формата за договорения устно ден;

Понеделник, Ноември 20 2017

Add to calendar