СГКК- БЛАГОЕВГРАД

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

ГР. БЛАГОЕВГРАД  2700

Ул. “ИВАН МИХАЙЛОВ” №49, вх.Б, ет.4

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

 

Тел/факс: 073/830423; 832459 

blagoevgrad@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА

ГР. БАНСКО 2770

пл. „Никола Вапцаров” № 1
Тел. 0895625524  
Верка Димитрова Колчагова
Димитрина Христова Гогова-Чеканарова

ГР. ПЕТРИЧ
ул. "Цар Борис ІІІ", № 24
тел:0878541888

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-288/14.12.2017 г. 

Инж. Десислава Цветкова

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ГР. РАЗЛОГ 2760
пл. “Преображение” № 1, ет.4
Тел/факс: 0747/81060: 0878838020
Ваня Захова

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. "Царица Йоана" № 2
тел: 0751/6-00-75

ГР.  БЕЛИЦА
Служба ТСУ Община Белица  
ул.Георги Андрейчин № 15
тел. 0886034544
ДЖУНКА ИСУФОВА ДЖАМБАЗКА
Гл.специалист  - АСК

ГР.САНДАНСКИ
бул.”Свобода” 20 /Административна сграда на „Стройуниверсал”, ет.2/
Тел.0878956048
Работно време:8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.00
Катерина Панайотова Пецева

Местоположение

Bulgaria
42° 1' 11.3088" N, 23° 5' 9.9996" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

16.00 – 17.00

началника на СГКК 

понеделник 

09.00 – 17.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.