СГКК- МОНТАНА

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места (ИРМ)

ГР. МОНТАНА  3400 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 278 
ПЛ. “ЖЕРАВИЦА” №3, ет.3 
ИНЖ. КАМЕЛИЯ ГЪЛЧАНОВА
Тел: 096/305309 ; 305822
Факс: 096/305596
montana@cadastre.bg

 

гр. ЛОМ
ул. “Дунавска” No 12
(в сградата на общината,
етаж 1, гише 11)
тел.: 0971/69142
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА

гр. БЕРКОВИЦА
пл.”Йордан Радичков” № 4, 
сградата на общината – отдел „Кадастър”, етаж 1, стая 112 
тел.: 0953/88401, 0953/89112
КАТЯ ИЛИНОВА 

ГР. ВЪРШЕЦ
бул.”България” № 10
сградата на общината – Техническа служба
тел.: 09527/2222, вътр.42
ДАРИНА ДАМЯНОВА

Местоположение

Bulgaria
43° 24' 32.9868" N, 23° 13' 31.3356" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

13.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.00 - 17.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.