СГКК- ПАЗАРДЖИК

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ПАЗАРДЖИК  4400

Ул.”ЦАР ШИШМАН” №2

ИНЖ. АНГЕЛ ЮРУКОВ

Тел: 034/444057;448625 
Факс: 034/444057 
pazardzhik@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА РАКИТОВО

гр. Ракитовоул. „Иван Клинчаров” № 57, ет. 2,

тел. 03542/2261; 03542/2044, вътр. 220

от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Албена Йовова Иманова

Винка Георгиева Шейлева

Инж. Веселка Петрова Георгиева

Захарина Ясенова Бозева

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград 4600,  бул. „Хан Аспарух” № 35

 

 

Оправомощени лица по зап. №РД-13-197/27.07.2018

 Арх. Ели Димитрова Крайчева 

Инж. Яна Василева Савова 

Димитрина Георгиева Кондева 

Сава Стоянов Шумарев

 

ОБЩИНА БАТАК

гр. Батакпл. „Освобождение” № 5

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Гергана Джуркова тел. 0884366433

Мария Паунова тел.:0894449229

Славка Тумбева тел. 0886441615

Айтен Саатчъ тел. 0888998806

Михаил Миховски тел. 0895415453

 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

гр. БАТАК 

пл. „Освобождение” № 5, ет. 2, стая 3

тел. 03553/2260, вътр. 114

от понеделник до петък

от 08:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ДЖУРКОВА

 

гр. БЕЛОВО 

ул. „Орфей” № 4а, ет. 2, стая 12

тел. 03581/2773 вътр. 114

от понеделник до петък

от 08:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТОЙКОВА

 

гр. БРАЦИГОВО 

ул. „Атанас Кабов” № 6А, ет. 2, стая 5

тел. 03552/2065, вътр. 106

от понеделник до петък

от 08:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

ЖАНА ИЛИЕВА ЯГНИНА

Таня Георгиева Тренова

 

гр. ПАНАГЮРИЩЕ 

пл. „20-ти април” № 13, ет. 2, стая 207

тел. 0357/60079

от понеделник до петък

от  08:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

гр. ПЕЩЕРА 

ул. „Дойранска епопея” № 17, ет. 2, стая 11

тел. 0350/62208, вътр. 130

от понеделник до петък

от 8:30 до 12:30

от 13:30 до 17:30

СТЕФКА НИКОЛОВА ХАЛАЧЕВА

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА

Местоположение

Bulgaria
42° 11' 19.6404" N, 24° 19' 58.1844" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

16.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.00 - 16.00

петък

10.00 - 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.