СГКК- РУСЕ

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

Инж.Георги  Мачугански 

ГР. РУСЕ  7000
Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6

 

Тел:: 082/872035;822145 
Факс: 082/822145 
ruse@cadastre.bg

ГР.СЛИВО ПОЛЕ  7060 
(в сградата на Общината)
Бул. "България" № 26
Тел. 08131/2183
ВЕСЕЛИНА БЕЛЧЕВА

ГР. БОРОВО 7174
ул. "Н. Вапцаров“№ 1A
(в сградата на Общината)
Тел. 08140/2253, Вътр. 119
ИВАН ИВАНЧЕВ

С. ИВАНОВО 7088
ул. “Олимпийска” № 75
(в сградата на Общината)
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА
Тел. 0883 603 200
ВЕСЕЛКА ДРАШКОВА
Тел. 0888 864 239

ГР. ДВЕ МОГИЛИ  7150
бул. “България” № 84
(в сградата на Общината)
Тел. 08141/2006, Вътр. 129

Местоположение

Bulgaria
43° 51' 7.0308" N, 25° 57' 4.662" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 - 16.00

началника на СГКК 

петък

08.30 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.