СГКК- СЛИВЕН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. СЛИВЕН  8800 

Ул. “ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ” №2

ИНЖ.  ТЕОДОРА БАЛУЛОВА

Тел/факс: 044/662321;622499
sliven@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

 

 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. КОТЕЛ 8970

 
ул."Проф. Павлов"№30, ІІ етаж 
Тел:0453/42155
Моб. тел.0878 956081
РАДКА НЕЙЧЕВА

 

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 51.0456" N, 26° 18' 41.7636" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 - 16.00

началника на СГКК

сряда

09.00 – 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.