СГКК- ВАРНА

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. ВАРНА 9000 
Бул.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №76Г, ет.6 
ИНЖ. КРАСИМИРА КАТЕЛИЕВА

 
Тел: 052/635620;634638 
Факс: 052/634638
varna@cadastre.bg

ГР. ДЕВНЯ 9160
бул.”Съединение” №78
/Сградата на Община Девня/  
Тел: 0159 979 28 

ГР. ВАРНА 9000
ул.”Съборни” №15
Тел: 052 601 581 

ГР. БЯЛА 9101
ул. “Андрей Премянов” No 29
(в сградата на община Бяла)
Тел. 05143 23 79

Местоположение

Bulgaria
43° 12' 59.3208" N, 27° 54' 43.7292" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по закона за кадастър и имотен регистър лица, нотариуси, съдии по вписвания, общински и държавни учреждения  

от понеделник до петък

15.30 – 16.30

на началника на СГКК

петък

09.00 – 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.