Изх. № 24-3882-07.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.02.2019
ДО МАКСУС ЕООД ВЕРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИИВАНОВА ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-451226-14.11.2018г. от МИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИИВАНОВА, чрез пълномощник Драгомир Симеонов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за обединяване на сгради с идентификатори 68134.404.182.1 и 68134.404.182.2 и нанасяне на схеми самостоятелни обекти в обединената сграда с  идентификатор 68134.404.182.1, представляващи – гараж в сутерена, търговско помещение на две нива,  жилища на партер и мецанин с адрес  гр. София, район Оборище, бул. Васил Левски № 114.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-451226-14.11.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

 

 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление

рег. № 01-451226-14.11.2018.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за обединяване на сгради с идентификатори 68134.404.182.1 и 68134.404.182.2 и нанасяне на схеми самостоятелни обекти в обединената сграда с  идентификатор 68134.404.182.1, представляващи – гараж в сутерена, търговско помещение на две нива, две жилища на партер и мецанин с адрес  гр. София, район Оборище, бул. Васил Левски № 114, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 08.02.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри