Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Габрово

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Габрово

Габрово

гр.Габрово - 14218

землището

с. Рязковци -63690

с. Думници - 24854

с. Продановци - 59300

с. Руйчовци - 63296

с. Тодоровци - 72597

с. Бойновци - 05219

с. Стойковци - 70768 

с. Геновци - 14742

с. Пъртевци - 59135

с. Мечковица - 47994

с. Моровеците - 49062

с. Трънито - 73290

с. Врабците - 12111

с. Зелено дърво - 30764

с. Стоманеци - 69479

с. Малуша - 49655

с. Горнова могила

с. Чарково -  81904

 

землището

с. Поток - 59327

с. Езерото - 27677

с. Червена локва - 81918

с. Бойчета - 07908

Дряново

Дряново

с. Геша - 14859

землището

с. Балалея - 02333

с. Ритя - 62726

с. Денчевци - 20660

землището

с. Пейна - 55703

гр. Дряново - 23947

землището

с. Крънча - 40316

с. Гърня - 18397

с. Муця - 49463

с. Игнатовци - 32319

землището

с. Глушка - 15223

с. Големи Българени - 15463

с. Кукля - 40470

с. Петковци - 56023

с. Билкини - 04068

с. Керека - 36751

землището

с. Косарка - 38710

землището

с. Маноя - 47127

с. Славейково - 66977

землището

с. Туркинча - 73465

землището

Севлиево

Севлиево

гр.Севлиево - 65927

землището

с. Ловнидол - 43966

неурб.територия

с. Търхово - 73763

неурб.територия

Трявна

Трявна

гр.Трявна - 73403

землището

с. Рашовите - 62308

с. Койчовци - 37890

с. Генчовци - 56304

с. Черновръх - 81058

землището

с. Големи Станчовци - 15480

с. Малки Станчовци - 46512

с. Попрайковци - 57707

с. Вълковци - 12485

с. Пържиграх - 59104

с. Христовци - 77459

с. Даевци - 20078

с. Керените - 36765

с. Томчевци - 72669

с. Чакалите - 80114

с. Добревци - 21378

с. Бърдени - 07421

с. Кисийци - 36991

с. Урвата - 75139

с. Бангейци - 02563

землището

с. Азманите - 00117

с. Матешовци - 47456

с. Зеленика - 30733

с. Дончовци - 22993

с. Кашенци - 36720

с. Веленци - 10344

с. Николаево - 51603