Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кърджали

Версия за печатВерсия за печат

 

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Крумовгард

Крумовтрад

гр. Крумовград - 39970

землището

с. Аврен - 00093

землището

с. Вранско - 12190

неурб. територия

с. Багрилци - 02141

неурб. територия

с. Бараци - 02751

неурб. територия

с. Благун - 04306

неурб. територия

с. Бойник - 05181

неурб. територия

с. Бряговец - 06728

неурб. територия

с. Бук - 06906

неурб. територия

с. Голям Девесил - 15727

неурб. територия

с. Голяма Чинка - 15713

неурб. територия

с. Голямо Каменяне - 15878

неурб. територия

с. Горна Кула - 16287

неурб. територия

с. Горни Юруци - 16660

неурб. територия

с. Гривка - 17868

неурб. територия

с. Гулия - 18085

неурб. територия

с. Гулийка - 18071

неурб. територия

с. Девесилица - 20393

неурб. територия

с. Девесилово - 20403

неурб. територия

с. Джанка - 20732

неурб. територия

с. Доборско - 21302

неурб. територия

с. Долна кула - 22157

неурб. територия

с. Долни Юруци - 22544

неурб. територия

с. Дъждовник - 24459

неурб. територия

с. Егрек - 27036

неурб. територия

с. Едрино - 27680

неурб. територия

с. Звънарка - 30538

землището

с. Златолист - 31142

неурб. територия

с. Калайджиево - 35269

неурб. територия

с. Каменка - 35849

неурб. територия

с. Кандилка - 36021

неурб. територия

с. Качулка - 36717

неурб. територия

с. Ковил - 37558

неурб. територия

с. Кожухарци - 37622

неурб. територия

с. Котлари  39058

неурб. територия

с. Красино - 39565

неурб. територия

с. Къклица - 40823

неурб. територия

с. Лещарка - 43596

неурб. територия

с. Лимец - 43726

неурб. територия

с. Луличка - 44344

неурб. територия

с. Малък Девесил - 46822

неурб. територия

с. Малко Каменяне - 46601

неурб. територия

с. Малка Чинка - 46471

неурб. територия

с. Метлика - 04860

неурб. територия

с. Морянци - 49103

неурб. територия

с. Овчари - 53206

неурб. територия

с. Орех - 54821

неурб. територия

с. Орешари - 53713

неурб. територия

с. Падало - 55097

неурб. територия

с. Пашинци - 55614

неурб. територия

с. Пелин - 55751

неурб. територия

с. Перуника - 55899

неурб. територия

с. Подрумче - 57062

неурб. територия

с. Полковник Желязово - 57248

неурб. територия

с. Поточница - 57950 

неурб. територия

с. Рибино - 62617

неурб. територия

с. Рогач - 62774

неурб. територия

с. Ручей - 63505

неурб. територия

с. Самовила - 65190

неурб. територия

с. Сбор - 65454

неурб. територия

с. Синигер - 66545

неурб. територия

с. Скалак - 66716

землището

с. Сладкодум - 67132

неурб. територия

с. Сливарка - 67297

неурб. територия

с. Стари чал - 68936

неурб. територия

с. Стражец - 81743

неурб. територия

с. Странджево - 69688

неурб. територия

с. Студен кладенец - 70104

неурб. територия

с. Сърнак - 70559

неурб. територия

с. Тинтява - 72429

неурб. територия

с. Токачка - 72610

землището

с. Тополка - 72730

неурб. територия

с. Хисар - 77267

неурб. територия

с . Храстово - 77428

неурб. територия

с. Чал - 80145

неурб. територия

с. Черничево - 81027

неурб. територия

с. Чернооки - 81205

неурб. територия

Кърджали

Кърджали

гр. Кърджали - 40909

землището

с. Багра - 02124

неурб. територия

с. Бленика - 04409

неурб. територия

с. Бойно - 05205

неурб. територия

с. Брош - 06567

неурб. територия

с. Бяла поляна - 07658

неурб. територия

с. Бялка - 07764

неурб. територия

с. Велешани - 10358

неурб. територия

с. Висока поляна - 11243

неурб. територия

с. Вишеград - 11346 

неурб. територия

с. Воловарци - 12053

неурб. територия

с. Върбенци - 12694

неурб. територия

с. Горна крепост - 16267

неурб. територия

с. Голяма бара - 15641

неурб. територия

с. Главатарци - 15000

землището

с. Глухар - 15216

неурб. територия

с. Гняздово - 15268

неурб. територия

с. Гъсково - 18410

неурб. територия

с. Добриново - 21511

неурб. територия

с. Долище - 21991

неурб. територия

с. Долна крепост - 22134

неурб. територия

с. Дъждино - 24445

урб. територия

с. Дъждовница - 24462

неурб. територия

с. Дънгово - 24596

неурб. територия

с. Енчец - 27512

неурб. територия

с. Жинзифово - 29407

неурб. територия

с. Житарник - 29413

неурб. територия

с. Зайчино - 30260

неурб. територия

с. Звезделина - 30466

неурб. територия

с. Звезден - 30475

неурб. територия

с. Звиница - 30524

неурб. територия

с. Звъника - 30569

неурб. територия

с. Звънче - 30586

неурб. територия

с. Зимзелен - 30867

неурб. територия

с. Зорница - 31348

неурб. територия

с. Иванци - 32161

неурб. територия

с. Илиница - 32679

неурб. територия

с. Калинка - 35403

неурб. територия

с. Калоянци - 35540

неурб. територия

с. Каменарци - 35732

неурб. територия

с. Кобиляне - 37438

землището

с. Кокиче - 37928

неурб. територия

с. Кокошане - 37962

неурб. територия

с. Конево - 38282

неурб. територия

с. Костино - 38981

неурб. територия

с. Крайно село - 39342

неурб. територия

с. Крин - 39894

неурб. територия

с. Крушевска - 40169

неурб. територия

с. Крушка - 40186

неурб. територия

с. Кьосево - 41085

неурб. територия

с. Лисиците - 43856

неурб. територия

с. Люляково - 44700

неурб. територия

с. Лъвово - 44361

неурб. територия

с. Майсторово - 46139

неурб. територия

с. Македонци - 46214

неурб. територия

с. Миладиново - 48074

неурб. територия

с. Мост - 49120

неурб. територия

с. Мургово - 49343

землището

с. Мъдрец - 49521

неурб. територия

с. Невестино - 35136

неурб. територия

с. Ненково - 51442

неурб. територия

с. Опълченско - 53638

неурб. територия

с. Орешница - 53816

неурб. територия

с. Островица - 54403

неурб. територия

с. Охлювец - 54479

неурб. територия

с. Панчево - 55422

неурб. територия

с. Пепелище - 55840

неурб. територия

с. Перперек - 55885

неурб. територия

с. Петлино - 56054

неурб. територия

с. Пеньово - 55823

неурб. територия

с. Повет - 56928

неурб. територия

с. Прилепци - 58342

неурб. територия

с. Пъдарци - 58997

неурб. територия

с. Рани лист - 62195

неурб. територия

с. Резбарци - 62445

неурб. територия

с. Ридово - 62668

неурб. територия

с. Рудина  - 63170

неурб. територия

с. Сватбаре - 65512

неурб. територия

с. Севдалина - 65890

неурб. територия

с. Седловина - 65975

неурб. територия

с. Сестринско - 66336

неурб. територия

с. Сипей - 66603

неурб. територия

с. Скалище - 66740

неурб. територия

с. Скална глава - 66754

неурб. територия

с. Снежинка - 67742

неурб. територия

с. Соколяне - 67982

неурб. територия

с. Солище - 68014

неурб. територия

с. Срединка - 68336

неурб. територия

с. Старо място - 68984

неурб. територия

с. Стражевци - 69612

неурб. територия

с. Страхил войвода - 69715

неурб. територия

с. Стремово - 69849

землището

с. Стремци - 69852

неурб. територия

с. Татково - 72120

неурб. територия

с. Тополчане - 72802

неурб. територия

с. Три могили - 73136

неурб. територия

с. Ходжовци - 77339

неурб. територия

с. Царевец - 78149

неурб. територия

с. Чеганци - 80248

неурб. територия

с. Черешица - 80594

неурб. територия

с. Черна скала - 80844

неурб. територия

с. Черньовци - 81267

неурб. територия

с. Чилик - 81362

неурб. територия

с. Чифлик - 81462

неурб. територия

с. Широко поле - 83315

неурб. територия

с. Яребица - 87494

неурб. територия

с.  Ястреб - 87672

неурб. територия

Момчилград

Джебел

с. Албанци - 00206

неурб. територия

с. Брежана - 07939

неурб. територия

с. Великденче - 10389

неурб. територия

с. Вълкович - 12468

неурб. територия

гр. Джебел - 20746

землището

с. Добринци - 21525

неурб. територия

с. Душинково - 24195

неурб. територия

с. Желъдово - 29180

неурб. територия

с. Жълти рид - 29564

неурб. територия

с. Жълтика - 29619

неурб. територия

с. Илийско - 32634

неурб. територия

с. Казаците - 35184

неурб. територия

с. Каменяне - 35972

неурб. територия

с. Контил - 38371

неурб. територия

с. Мишевско - 48622

неурб. територия

с. Слънчоглед - 67502

неурб. територия

с. Ямино - 87388

неурб. територия

Кирково

с. Кирково - 36926

землището

с. Домище - 22928

землището

с. Лозенградци - 44080

землището

с. Завоя - 30106

землището

с. Дружинци - 23803

с. Априлци - 00905

неурб. територия

с. Дедец - 20496

неурб. територия

с. Делвино - 20554

неурб. територия

с. Джерово - 20777

неурб. територия

с. Добромирци - 21631

неурб. територия

с. Дрангово - 23577

неурб. територия

с. Дрянова глава - 23892

неурб. територия

с. Дюлица - 24743

неурб. територия

с. Бенковски - 03825

неурб. територия

с. Брегово - 07942

неурб. територия

с. Вълчанка - 13055

неурб. територия

с. Върли дол - 12886

неурб. територия

с. Върбен - 00120

неурб. територия

с. Горно Кирково - 18558

неурб. територия

с. Горно Къпиново - 16821

неурб. територия

с. Гривяк - 17871

неурб. територия

с. Горски извор - 17138

неурб. територия

с. Долно Къпиново - 22678

неурб. територия

с. Еровете - 27591

неурб. територия

с. Загорски - 30140

неурб. територия

с. Здравчец - 30675

неурб. територия

с. Каялоба - 36748

неурб. територия

с. Китна - 37071

неурб. територия

с. Козлево - 37767

неурб. територия

с. Кремен - 41174

неурб. територия

с. Кран - 39445

неурб. територия

с. Крилатица - 39877

неурб. територия

с. Кукуряк - 40511

неурб. територия

с. Кърчовско - 40988

неурб. територия

с. Малкоч - 46680

неурб. територия

с. Медевци - 47531

неурб. територия

с. Метличка - 47891

неурб. територия

с. Могиляне - 48845

неурб. територия

с. Мъглене - 49480

неурб. територия

с. Нане - 51086

неурб. територия

с. Орлица - 53878

неурб. територия

с. Островец - 54393

неурб. територия

с. Пловка - 56808

неурб. територия

с. Подкова - 57039

неурб. територия

с.Пресека - 58178

неурб. територия

с. Първенци - 59054

неурб. територия

с. Първица - 59063

неурб. територия

с. Растник - 62236

неурб. територия

с. Самодива - 65214

неурб. територия

с. Самокитка - 65228

неурб. територия

с. Светлен - 35016

неурб. територия

с. Секирка - 66024

неурб. територия

с. Средско - 68577

неурб. територия

с. Старейшино - 68895

неурб. територия

с. Старово - 68953

неурб. територия

с. Стоманци - 69482

неурб. територия

с. Стрижба - 69866

неурб. територия

с. Тихомир - 72463

неурб. територия

с. Фотиново - 76159

неурб. територия

с. Хаджийско - 37092

неурб. територия

с. Царино - 78183

неурб. територия

с. Чавка - 80065

неурб. територия

с. Чакаларово - 80090

неурб. територия

с. Чичево - 81493

неурб. територия

с. Чорбаджийско - 81565

неурб. територия

с. Шипок - 83226

неурб. територия

с. Шопци - 83449

неурб. територия

с. Шумнатица - 83538

неурб. територия

с. Яковица - 87309

неурб. територия

с. Янино - 87415

неурб. територия

Момчилград

Момчилград

с. Ауста - 00828

неурб. територия

с. Багрянка - 02155

неурб. територия

с. Балабаново - 02292

неурб. територия

с. Врело - 12293

неурб. територия

с. Груево - 17988

неурб. територия

с. Гургулица - 18126

неурб. територия

с. Загорско - 30154

неурб. територия

с. Звездел - 30452

неурб. територия

с. Карамфил - 36350

неурб. територия

с. Кос - 38697

неурб. територия

с. Лале - 43102

неурб. територия

с. Летовник - 43493

неурб. територия

с. Манчево - 47144

неурб. територия

с. Соколино - 67882

неурб. територия