Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кърджали

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Крумовгард

Крумовтрад

гр. Крумовград - 39970

землището

с. Аврен - 00093

землището

с. Вранско - 12190

неурб. територия

с. Звънарка - 30538

урбанизираната територия

с. Скалак - 66716 (и махалите Копривник, Белагуш,Кременик,Победа)

урбанизираната територия

с. Бараци - 02751

неурб. територия

с. Благун - 04306

неурб. територия

с. Бойник - 05181

неурб. територия

с. Бряговец - 06728

неурб. територия

с. Бук - 06906

неурб. територия

с. Голям Девесил - 15727

неурб. територия

с. Голяма Чинка - 15713

неурб. територия

с. Горни Юруци - 16660

неурб. територия

с. Гривка - 17868

неурб. територия

с. Гулия - 18085

неурб. територия

с. Гулийка - 18071

неурб. територия

с. Девесилица - 20393

неурб. територия

с. Девесилово - 20403

неурб. територия

с. Джанка - 20732

неурб. територия

с. Доборско - 21302

неурб. територия

с. Долна кула - 22157

неурб. територия

с. Долни Юруци - 22544

неурб. територия

с. Егрек - 27036

неурб. територия

с. Едрино - 27680

неурб. територия

с. Звънарка - 30538

неурб. територия

с. Златолист - 31142

неурб. територия

с. Калайджиево - 35269

неурб. територия

с. Каменка - 35849

неурб. територия

с. Кандилка - 36021

неурб. територия

с. Качулка - 36717

неурб. територия

с. Ковил - 37558

неурб. територия

с. Кожухарци - 37622

неурб. територия

с. Котлари  39058

неурб. територия

с. Красино - 39565

неурб. територия

с. Къклица - 40823

неурб. територия

с. Лещарка - 43596

неурб. територия

с. Лимец - 43726

неурб. територия

с. Луличка - 44344

неурб. територия

с. Малък Девесил - 46822

неурб. територия

с. Малко Каменяне - 46601

неурб. територия

с. Метлика - 04860

неурб. територия

с. Морянци - 49103

неурб. територия

с. Овчари - 53206

неурб. територия

с. Орешари - 53713

неурб. територия

с. Падало - 55097

неурб. територия

с. Пашинци - 55614

неурб. територия

с. Пелин - 55751

неурб. територия

с. Перуника - 55899

неурб. територия

с. Подрумче - 57062

неурб. територия

с. Полковник Желязово - 57248

неурб. територия

с. Поточница - 57950 

неурб. територия

с. Рибино - 62617

неурб. територия

с. Рогач - 62774

неурб. територия

с. Ручей - 63505

неурб. територия

с. Самовила - 65190

неурб. територия

с. Сбор - 65454

неурб. територия

с. Синигер - 66545

неурб. територия

с. Скалак - 66716

неурб. територия

с. Сладкодум - 67132

неурб. територия

с. Сливарка - 67297

неурб. територия

с. Стари чал - 68936

неурб. територия

с. Странджево - 69688

неурб. територия

с. Студен кладенец - 70104

неурб. територия

с. Сърнак - 70559

неурб. територия

с. Тинтява - 72429

неурб. територия

с. Токачка - 72610

урб.територия

с. Тополка - 72730

неурб. територия

с. Хисар - 77267

неурб. територия

с. Чал - 80145

неурб. територия

Кърджали

Кърджали

гр. Кърджали - 40909

землището

с. Главатарци - 15000

урб. територия

с. Дъждино - 24445

урб. територия

с. Дънгово - 24596

неурб. територия

с. Житарник - 29413

неурб. територия

с. Зимзелен - 30867

неурб. територия

с. Кобиляне - 37438

урб. територия

с. Люляково - 44700

неурб. територия

с. Мургово - 49343

урб. територия

с. Перперек - 55885

неурб. територия

с. Прилепци - 58342

неурб. територия

с. Стремово - 69849

урб. територия

Момчилград

Джебел

гр. Джебел - 20746

землището

Кирково

с. Кирково - 36926

землището

с. Домище - 22928

землището

с. Лозенградци - 44080

землището

с. Завоя - 30106

землището

с. Дружинци - 23803

с. Априлци - 00905

неурб. територия

с. Дедец - 20496

неурб. територия

с. Делвино - 20554

неурб. територия

с. Джерово - 20777

неурб. територия

с. Добромирци - 21631

неурб. територия

с. Дрангово - 23577

неурб. територия

с. Дрянова глава - 23892

неурб. територия

с. Дюлица - 24743

неурб. територия

с. Бенковски - 03825

неурб. територия

с. Брегово - 07942

неурб. територия

с. Вълчанка - 13055

неурб. територия

с. Върли дол - 12886

неурб. територия

с. Върбен - 00120

неурб. територия

с. Горно Кирково - 18558

неурб. територия

с. Горно Къпиново - 16821

неурб. територия

с. Гривяк - 17871

неурб. територия

с. Горски извор - 17138

неурб. територия

с. Долно Къпиново - 22678

неурб. територия

с. Еровете - 27591

неурб. територия

с. Загорски - 30140

неурб. територия

с. Здравчец - 30675

неурб. територия

с. Каялоба - 36748

неурб. територия

с. Китна - 37071

неурб. територия

с. Козлево - 37767

неурб. територия

с. Кремен - 41174

неурб. територия

с. Кран - 39445

неурб. територия

с. Крилатица - 39877

неурб. територия

с. Кукуряк - 40511

неурб. територия

с. Кърчовско - 40988

неурб. територия

с. Малкоч - 46680

неурб. територия

с. Медевци - 47531

неурб. територия

с. Метличка - 47891

неурб. територия

с. Могиляне - 48845

неурб. територия

с. Мъглене - 49480

неурб. територия

с. Нане - 51086

неурб. територия

с. Орлица - 53878

неурб. територия

с. Островец - 54393

неурб. територия

с. Пловка - 56808

неурб. територия

с. Подкова - 57039

неурб. територия

с.Пресека - 58178

неурб. територия

с. Първенци - 59054

неурб. територия

с. Първица - 59063

неурб. територия

с. Растник - 62236

неурб. територия

с. Самодива - 65214

неурб. територия

с. Самокитка - 65228

неурб. територия

с. Светлен - 35016

неурб. територия

с. Секирка - 66024

неурб. територия

с. Средско - 68577

неурб. територия

с. Старейшино - 68895

неурб. територия

с. Старово - 68953

неурб. територия

с. Стоманци - 69482

неурб. територия

с. Стрижба - 69866

неурб. територия

с. Тихомир - 72463

неурб. територия

с. Фотиново - 76159

неурб. територия

с. Хаджийско - 37092

неурб. територия

с. Царино - 78183

неурб. територия

с. Чавка - 80065

неурб. територия

с. Чакаларово - 80090

неурб. територия

с. Чичево - 81493

неурб. територия

с. Чорбаджийско - 81565

неурб. територия

с. Шипок - 83226

неурб. територия

с. Шопци - 83449

неурб. територия

с. Яковица - 87309

неурб. територия

с. Янино - 87415

неурб. територия

 

Момчилград

с. Ауста - 00828

неурб. територия

с. Багрянка - 02155

неурб. територия

с. Груево - 17988

неурб. територия

с. Загорско - 30154

неурб. територия

с. Звездел - 30452

неурб. територия

с. Кос - 38697

неурб. територия