Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Монтана

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Берковица

Берковица

гр. Берковица - 03928

землището

с. Боровци - 05654

землището

с. Бързия - 07510

кадастрални райони 300 и 301

с. Замфирово - 30301

землището

Вършец

гр. Вършец - 12961

землището

Лом

Лом

гр. Лом - 44238

землището

Монтана

Бойчиновци

гр. Бойчиновци - 05236

землището

Георги Дамяново

с. Георги Дамяново - 14773

землището

Монтана

гр. Монтана - 48489

землището

с. Клисурица - 37304

землището

Чипровци

с. Горна Ковачица - 16239

землището

с. Митровци - 48475

землището

гр. Чипровци - 81390

землището