Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Монтана

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Берковица Берковица гр. Берковица - 03928  землището 
с. Боровци - 05654 землището 
с. Бързия - 07510 землището 
с. Замфирово - 30301 землището 
Вършец гр. Вършец - 12961 землището
Лом Вълчедръм с. Ботево - 05852 неурб. територия
с. Бъзовец - 07209 неурб. територия
гр. Вълчедръм - 12543 неурб. територия
с. Горни Цибър - 16639 неурб. територия
с. Долни Цибър - 22530 неурб. територия
с. Златия - 31053 неурб. територия
с. Игнатово - 32295 неурб. територия
с. Мокреш - 48859 неурб. територия
с. Разград - 61707 неурб. територия
с. Септемврийци - 16184 неурб. територия
с. Черни връх - 80933 неурб. територия
Лом гр. Лом - 44238 землището
Монтана Бойчиновци гр. Бойчиновци - 05236 землището
Георги Дамяново с. Георги Дамяново - 14773 землището
Монтана с. Безденица - 03201 неурб. територия
с. Белотинци - 03722 неурб. територия
с. Благово - 04251 неурб. територия
с. Винище - 11137 неурб. територия
с. Вирове - 11171 неурб. територия
с. Войници - 11939 неурб. територия
с. Габровница - 14180 неурб. територия
с. Горно Церовене - 17018 неурб. територия
с. Горна Вереница - 16153 неурб. територия
с. Доктор Йосифово - 21840 неурб. територия
с. Долна Вереница - 22040 неурб. територия
с. Долно Белотинци - 03736 неурб. територия
с. Долна Рикса - 16153 неурб. територия
с. Крапчене - 39503 неурб. територия
с. Клисурица - 37304 землището
с. Липен - 43730 неурб. територия
гр. Монтана - 48489 землището
с. Николово - 51665 землището
с. Студено буче - 70113 неурб. територия
с. Славотин - 67043 неурб. територия
с. Смоляновци - 67667 неурб. територия
с. Стубел - 70024 неурб. територия
с. Сумер - 70233 неурб. територия
с. Трифоново - 73167 неурб. територия
Чипровци с. Горна Ковачица - 16239 землището
с. Митровци - 48475 землището
гр. Чипровци - 81390 землището