Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Монтана

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Берковица Берковица гр. Берковица - 03928  землището 
с. Бързия - 07510 Кадастрални райони 300 и 301
Вършец гр. Вършец - 12961 землището
Лом Лом гр. Лом - 44238 землището
Монтана Георги Дамяново с. Георги Дамяново - 14773
землището
Монтана гр. Монтана - 48489 землището
с. Клисурица - 37304 землището
Чипровци с. Горна Ковачица - 16239
землището
с. Митровци - 48475 землището
гр. Чипровци - 81390 землището