Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Плевен

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Левски Левски гр.Левски - 43236  землището
Белене гр.Белене - 03366  землището
Никопол Гулянци гр.Гулянци - 18099  землището
с.Сомовит - 68045  землището
с.Загражден - 30199  землището
Никопол гр.Никопол - 51723  землището
Плевен Долна
Митрополия
с.Байкал - 02227  землището
Плевен гр.Плевен - 56722  землището
с. Брестовец - 06495 неурб. територия
с. Буковлък - 06999 неурб. територия
с. Върбица - 12752 неурб. територия
Червен бряг Червен бряг гр. Червен бряг - 80501 землището