Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Русе

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници
Бяла
Борово
гр. Борово - 05611
землището
Две могили
гр. Две могили - 20184
землището
Русе
Иваново
с. Иваново - 32095
землището
Русе
гр. Русе - 63427
землището
Сливо поле
с. Ряхово - 63668
землището