Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Русе

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Бяла Борово гр. Борово - 05611 землището
Бяла гр. Бяла - 07603 землището
Две могили гр. Две могили - 20184 землището
Русе Иваново с. Иваново - 32095 землището
Русе гр. Русе - 63427 землището
Сливо поле с. Ряхово - 63668 землището