Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Силистра

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дулово Дулово гр. Дулово - 24030 землището
с. Черник - 81966 землището
с. Черковна - 80738 землището
Силистра Алфатар гр. Алфатар - 00415 землището
Силистра гр. Силистра - 66425 землището
с. Айдемир - 00895 землището
с. Калипетрово - 41143 землището
Ситово с.Добротица - 21693 землището
Тутракан Главиница гр. Главиница - 15031 землището
Тутракан гр. Тутракан - 73496 землището