Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Силистра

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дулово Дулово гр. Дулово - 24030 землището
с. Черник - 81966 землището
с. Черковна - 80738 землището
Силистра Алфатар гр. Алфатар - 00415 землището
Силистра гр. Силистра - 66425 землището
с. Айдемир - 00895 землището
с. Калипетрово - 41143 землището
Ситово с.Добротица - 21693 землището
Тутракан Главиница гр. Главиница - 15031 землището
Тутракан с. Антимово - 00494 неурб. територия
с. Белица - 03527 неурб. територия
с. Бреница - 06389 неурб. територия
с. Варненци - 10149 неурб. територия
с. Дунавец - 24044 неурб. територия
с. Нова Черна - 51956 неурб. територия
с. Пожарево - 57090 неурб. територия
с. Преславци - 58253 неурб. територия
с. Старо село - 69078 неурб. територия
с. Сяново - 70682 неурб. територия
гр. Тутракан - 73496 землището
с. Търновци - 73729 неурб. територия
с. Царев дол - 78118 неурб. територия
с. Цар Самуил - 78238 неурб. територия
с. Шуменци - 83524 неурб. територия