Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Силистра

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници     
Дулово Дулово с. Боил - 05124 неурб. територия    
с. Водно - 11764 неурб. територия    
с. Вокил - 12022 неурб. територия    
с. Върбино - 12721 неурб. територия    
с. Грънчарово - 18018 неурб. територия    
с. Долец - 21926 неурб. територия    
гр. Дулово - 24030 землището    
с. Златоклас - 31125 неурб. територия    
с. Козяк - 37839 неурб. територия    
с. Колобър - 38073 неурб. територия    
с. Межден - 47696 неурб. територия    
с. Овен - 53148 неурб. територия    
с. Окорш - 53494 неурб. територия    
с. Орешене - 53744 неурб. територия    
с. Паисиево - 55186 неурб. територия    
с. Полковник Таслаково - 57296 неурб. територия    
с. Поройно - 57813 неурб. територия    
с. Правда - 57995 неурб. територия    
с. Прохлада - 58709 неурб. територия    
с. Раздел - 61724 неурб. територия    
с. Руйно - 63286 неурб. територия    
с. Секулово - 66038 неурб. територия    
с. Скала - 66696 неурб. територия    
с. Черник - 81966 землището    
с. Чернолик - 81150 неурб. територия    
с. Черковна - 80738 землището    
с. Яребица - 87504 неурб. територия    
Силистра Алфатар с. Алеково - 00240 неурб. територия    
гр. Алфатар - 00415 землището    
с. Бистра - 04145 неурб. територия    
с. Васил Левски - 10210 неурб. територия    
с. Кутловица - 40751 неурб. територия    
с. Цар Асен - 78063 неурб. територия    
с. Чуковец - 81712 неурб. територия    
Кайнарджа с. Кайнарджа - 35242 землището    
Силистра гр. Силистра - 66425 землището    
с. Айдемир - 00895 землището    
с. Бабук - 02097 неурб. територия    
с. Богорово - 04772 неурб. територия    
с. Брадвари - 06032 неурб. територия    
с. Българка - 07329 неурб. територия    
с. Ветрен - 10834 неурб. територия    
с. Главан - 14948 неурб. територия    
с. Йорданово - 34134 неурб. територия    
с. Казимир - 35225 неурб. територия    
с. Калипетрово - 41143 землището    
с. Полковник Ламбриново - 57251 неурб. територия    
с. Попкралево - 57604 неурб. територия    
с. Професор Иширково - 58699 неурб. територия    
с. Смилец - 67526 неурб. територия    
с. Срацимир - 68254 неурб. територия    
с. Сребърна - 68299 неурб. територия    
с. Сърпово - 70665 неурб. територия    
с. Ценович - 78358 неурб. територия    
Ситово с. Босна - 05757 неурб. територия    
с. Гарван - 14547 неурб. територия    
с.Добротица - 21693 землището    
с. Ирник - 32799 неурб. територия    
с. Искра - 32839 неурб. територия    
с. Любен - 44495 неурб. територия    
с. Нова Попина - 51901 неурб. територия    
с. Поляна - 57385 неурб. територия    
с. Попина  - 57577 неурб. територия    
с. Ситово - 66665 землището    
с. Слатина - 67249 неурб. територия    
с. Ястребна - 87694 неурб. територия    
Тутракан Главиница гр. Главиница - 15031 землището    
с. Бащино - 03017 неурб. територия    
с. Богданци - 04670 неурб. територия    
с. Вълкан - 12440 неурб. територия    
с. Дичево - 21230 неурб. територия    
с. Долно Ряхово - 22798 неурб. територия    
с. Зарица - 31406 неурб. територия    
с. Зебил - 30689 неурб. територия    
с. Зафирово - 30377 неурб. територия    
с. Звенимир - 30507 неурб. територия    
c. Калугерене - 35554 неурб. територия    
с. Коларово - 37993 неурб. територия    
с. Косара - 38707 неурб. територия    
с. Листец - 43894 неурб. територия    
с. Малък Преславец - 46927 неурб. територия    
с. Ножарево - 52338 неурб. територия    
с. Осен - 54078 неурб. територия    
с. Падина - 55138 неурб. територия    
с. Подлес - 57056 неурб. територия    
с. Сокол - 67828 неурб. територия    
с. Стефан Караджа - 69184 неурб. територия    
с. Суходол - 70336 неурб. територия    
с. Черногор - 81075 неурб. територия    
Тутракан с. Антимово - 00494 неурб. територия    
с. Белица - 03527 неурб. територия    
с. Бреница - 06389 неурб. територия    
с. Варненци - 10149 неурб. територия    
с. Дунавец - 24044 неурб. територия    
с. Нова Черна - 51956 неурб. територия    
с. Пожарево - 57090 неурб. територия    
с. Преславци - 58253 неурб. територия    
с. Старо село - 69078 неурб. територия    
с. Сяново - 70682 неурб. територия    
гр. Тутракан - 73496 землището    
с. Търновци - 73729 неурб. територия    
с. Царев дол - 78118 неурб. територия    
с. Цар Самуил - 78238 неурб. територия    
с. Шуменци - 83524 неурб. територия