Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Силистра

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дулово Дулово с. Боил - 05124 неурб. територия
с. Водно - 11764 неурб. територия
с. Вокил - 12022 неурб. територия
с. Върбино - 12721 неурб. територия
с. Грънчарово - 18018 неурб. територия
с. Долец - 21926 неурб. територия
гр. Дулово - 24030 землището
с. Златоклас - 31125 неурб. територия
с. Козяк - 37839 неурб. територия
с. Колобър - 38073 неурб. територия
с. Межден - 47696 неурб. територия
с. Овен - 53148 неурб. територия
с. Окорш - 53494 неурб. територия
с. Орешене - 53744 неурб. територия
с. Паисиево - 55186 неурб. територия
с. Полковник Таслаково - 57296 неурб. територия
с. Поройно - 57813 неурб. територия
с. Правда - 57995 неурб. територия
с. Прохлада - 58709 неурб. територия
с. Раздел - 61724 неурб. територия
с. Руйно - 63286 неурб. територия
с. Секулово - 66038 неурб. територия
с. Скала - 66696 неурб. територия
с. Черник - 81966 землището
с. Чернолик - 81150 неурб. територия
с. Черковна - 80738 землището
с. Яребица - 87504 неурб. територия
Силистра Алфатар с. Алеково - 00240 неурб. територия
гр. Алфатар - 00415 землището
с. Бистра - 04145 неурб. територия
с. Васил Левски - 10210 неурб. територия
с. Кутловица - 40751 неурб. територия
с. Цар Асен - 78063 неурб. територия
с. Чуковец - 81712 неурб. територия
Кайнарджа с. Кайнарджа - 35242 землището
Силистра гр. Силистра - 66425 землището
с. Айдемир - 00895 землището
с. Калипетрово - 41143 землището
Ситово с. Босна - 05757 неурб. територия
с. Гарван - 14547 неурб. територия
с.Добротица - 21693 землището
с. Ирник - 32799 неурб. територия
с. Искра - 32839 неурб. територия
с. Любен - 44495 неурб. територия
с. Нова Попина - 51901 неурб. територия
с. Поляна - 57385 неурб. територия
с. Попина  - 57577 неурб. територия
с. Ситово - 66665 землището
с. Слатина - 67249 неурб. територия
с. Ястребна - 87694 неурб. територия
Тутракан Главиница гр. Главиница - 15031 землището
Тутракан с. Антимово - 00494 неурб. територия
с. Белица - 03527 неурб. територия
с. Бреница - 06389 неурб. територия
с. Варненци - 10149 неурб. територия
с. Дунавец - 24044 неурб. територия
с. Нова Черна - 51956 неурб. територия
с. Пожарево - 57090 неурб. територия
с. Преславци - 58253 неурб. територия
с. Старо село - 69078 неурб. територия
с. Сяново - 70682 неурб. територия
гр. Тутракан - 73496 землището
с. Търновци - 73729 неурб. територия
с. Царев дол - 78118 неурб. територия
с. Цар Самуил - 78238 неурб. територия
с. Шуменци - 83524 неурб. територия