Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ямбол

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Елхово Болярово гр. Болярово - 05284 землището
с. Ружица - 63272 землището
с.Стефан Караджово -
69208
землището
с. Странджа - 69674 землището
с. Шарково - 83051 землището
Елхово с. Трънково - 73328 землището
гр. Елхово - 27382 землището
с. Лесово - 43459 землището
Ямбол Стралджа гр.Стралджа - 69660 землището
с.Леярово - 43615 землището
Тунджа с. Асеново - 00758 неурб.територия
с. Безмер - 03229 неурб.територия
с. Болярско - 05308 неурб.територия
с. Ботево - 05863 неурб.територия
с. Бояджик - 05952 неурб.територия
с. Веселиново - 10776 неурб.територия
с. Видинци - 10985 неурб.територия
с. Генерал Инзово - 32740 неурб.територия
с. Генерал Тошево - 14725 неурб.територия
с. Голям манастир - 15789 неурб.територия
с. Гълъбинци - 18259 неурб.територия
с. Дражево - 23501 неурб.територия
с. Драма - 23557 неурб.територия
с. Дряново - 23978 неурб.територия
с. Завой - 30096 неурб.територия
с. Златари - 30956 неурб.територия
с. Кабиле - 35028 неурб.територия
с. Калчево - 35609 неурб.територия
с. Каравелово - 36200 неурб.територия
с. Козарево - 37681 неурб.територия
с. Коневец - 38279 неурб.територия
с. Крумово - 40018 неурб.територия
с. Кукорево - 40484 неурб.територия
с. Маломир - 46783 неурб.територия
с. Меден кладенец - 47562 неурб.територия
с. Межда - 47682 неурб.територия
с. Миладиновци - 48101 неурб.територия
с. Могила - 48787 неурб.територия
с. Овчи кладенец - 53299 неурб.територия
с. Окоп - 53480 неурб.територия
с. Победа - 56873 неурб.територия
с. Робово - 62757 неурб.територия
с. Роза - 62921 неурб.територия
с. Савино - 65036 неурб.територия
с. Симеоново - 66456 неурб.територия
с. Скалица - 66737 неурб.територия
с. Сламино - 67177 неурб.територия
с. Стара река - 68878 неурб.територия
с. Тенево - 72240 неурб.територия
с. Търнава - 73657 неурб.територия
с. Хаджидимитрово - 77030 неурб.територия
с. Ханово - 77150 неурб.територия
с. Чарган - 80217 неурб.територия
с. Челник - 80306 неурб.територия
Ямбол гр. Ямбол - 87374 землището