Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ямбол

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Елхово

Болярово

гр. Болярово - 05284

землището

с. Ружица - 63272

землището

с.Стефан Караджово -69208

землището

с. Странджа - 69674

землището

с. Шарково - 83051

землището

Елхово

с. Трънково - 73328

землището

гр. Елхово - 27382

землището

с. Лесово - 43459

землището

Ямбол

Стралджа

гр.Стралджа - 69660

землището

с.Леярово - 43615

землището

Тунджа

с. Асеново - 00758

неурб.територия

с. Безмер - 03229

неурб.територия

с. Болярско - 05308

неурб.територия

с. Ботево - 05863

неурб.територия

с. Бояджик - 05952

неурб.територия

с. Веселиново - 10776

неурб.територия

с. Видинци - 10985

неурб.територия

с. Генерал Инзово - 32740

неурб.територия

с. Генерал Тошево - 14725

неурб.територия

с. Гълъбинци - 18259

неурб.територия

с. Дражево - 23501

неурб.територия

с. Драма - 23557

неурб.територия

с. Дряново - 23978

неурб.територия

с. Златари - 30956

неурб.територия

с. Кабиле - 35028

неурб.територия

с. Калчево - 35609

неурб.територия

с. Каравелово - 36200

неурб.територия

с. Козарево - 37681

неурб.територия

с. Коневец - 38279

неурб.територия

с. Кукорево - 40484

неурб.територия

с. Маломир - 46783

неурб.територия

с. Меден кладенец - 47562

неурб.територия

с. Межда - 47682

неурб.територия

с. Миладиновци - 48101

неурб.територия

с. Могила - 48787

неурб.територия

с. Овчи кладенец - 53299

неурб.територия

с. Окоп - 53480

неурб.територия

с. Победа - 56873

неурб.територия

с. Робово - 62757

неурб.територия

с. Роза - 62921

неурб.територия

с. Савино - 65036

неурб.територия

с. Симеоново - 66456

неурб.територия

с. Скалица - 66737

неурб.територия

с. Сламино - 67177

неурб.територия

с. Стара река - 68878

неурб.територия

с. Тенево - 72240

неурб.територия

с. Търнава - 73657

неурб.територия

с. Ханово - 77150

неурб.територия

с. Чарган - 80217

неурб.територия

Ямбол

гр. Ямбол - 87374

землището