Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ямбол

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район
община
населено място - ЕКАТТЕ
граници
Елхово
Болярово
гр. Болярово - 05284
землището
с. Ружица - 63272
землището
с.Стефан Караджово - 69208
землището
с. Странджа - 69674
землището
с. Шарково - 83051
землището
Елхово
с. Трънково - 73280
землището
гр. Елхово - 27382
землището
с. Лесово - 43459
землището
Ямбол
Стралджа
гр.Стралджа - 69660
землището
с.Леярово - 42805
землището
Ямбол
Ямбол - 87374
землището