Осигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване №99-36_08.02.2017 08/02/1784.37 KB
File Протокол 1 за отваряне на офертите 20/02/17242.27 KB
File Протокол 2 за класиране на участниците 07/03/17613.7 KB
File Договор ДД-35-18.04.2017 по обособена позиция 1 19/04/17681.01 KB
File Договор ДД-36-18.04.2017 по обособена позиция 2 19/04/17752.67 KB
File obqvachl20al3zop.pdf06/02/17458.27 KB
File dokumentaciya-opdu-publichnost06022017.pdf06/02/17611.01 KB
File tehnicheskaspecifikaciqopdupublichnost-06022017.pdf06/02/17220.21 KB
File obrazci-opdu.rar06/02/17178.96 KB
File informaciq-za-publikuvane-vprofil-na-kupuvacha-obqva.pdf10/02/17154.72 KB

„Oсигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две пресконференции и осигуряване на две публикации в национални печатни издания“;

Обособена позиция № 2 „Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни и информационни материали“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 15.02.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на на 16.02.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Обособена позиция № 2 „Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни и информационни материали“ е запазена и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf