вх. № 01-353051

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.10.2018
ДО ТОДОР ЖИВКОВ МАРИНОВ ГР. ВАРНА, УЛ. „БОЯН ИЛИЕВ“ № 17
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

            На основание чл.26, ал.1 от АПК и във връзка с чл.61, ал.1 от АПК  Ви съобщаваме, че е постъпило искане за идаване на скица за ПИ 10135.4504.755,  , с вх. № 01-353051/12.09.2018г. от ОБЩИНА ВАРНА

На основание ч. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка.

            В седмодневен срок от получаване на настоящото, на основание  чл. 34, ал. 3 от АПК можете да изразите становище на направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-К СГКК - Варна: .............……

                                                                                                (инж. Кр. Божкова)            

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри