Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол 1 от дата 29.03.2017 29/03/17165.76 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти -24.04.2017 10ч. 11/04/1730.94 KB
File Доклад на комисията 02/05/17138.96 KB
File Протокол 2 02/05/17100.35 KB
File Протокол 3 02/05/1779.18 KB
File Договор ДД-64-2017 МИТ ЕООД 21/06/17963.42 KB
File Договор ДД-73-2017 ДИАНА ООД 21/06/17876.63 KB
File Обявление за възложена поръчка 05/12/17134.08 KB
File Обявление за приключване на договор_1 05/12/17411.7 KB
File Обявление за приключване на договор_2 05/12/17409.17 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на 92 броя нови летни гуми за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Обособена позиция № 2 „Доставка на 132 броя нови зимни гуми и 4 броя джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 23.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0006

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 24.03.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.