Изпълнителен директор на АГКК е инж. Михаил Киров

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Считано от 16.06.2017г. Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е инж. Михаил Киров