Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Contract status: 
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
AttachmentDateSize
File Протокол 1 13/12/17525.53 KB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 18/12/17113.64 KB
File Протокол 2 21/12/17223.2 KB
File Протокол 3 21/12/17547.03 KB
File Доклад комисия 21/12/17465.18 KB
File Решение за избор на изпълнител 21/12/17391.92 KB
File Обявление за възложена поръчка 01/03/18149.79 KB
File Договор ДД-16-2018 01/03/186.62 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.12.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.