Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Contract status: 
Възложена
AttachmentDateSize
File Отговор на постъпили запитвания-99-1149-05-04-2018 05/04/18686.86 KB
File Решение за измененеие 10/04/18995.07 KB
File Изменена документация 10/04/182.13 MB
File Отговор на постъпило запитване с Вх. № 99-149 от 05.04.2018 10/04/18249.23 KB
File Отговор на постъпило запитване_17.04.2018 20/04/18254.24 KB
File sobshchenie_za_spirane_gmmp.docx24/04/1814.09 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение иил допълнителна информация 21/05/18553.52 KB
File Отговор на постъпило запитване с Вх. № 99-149 от 28.05.2018 01/06/18173.82 KB
File Протокол 1 ГММП 11/07/18584.55 KB
File Съобщение отваряне на ценови оферти-ГММП-Благоевград-Симитли 08/08/18114.74 KB
File Доклад - ГММП 13/09/18981.26 KB
File Протокол № 2 - ГММП 13/09/18867.11 KB
File Протокол № 3 - ГММП 13/09/18550.58 KB
File Решение за определяне на изпълнител-ГММП 13/09/18723.48 KB
File РД-19-5 - Решение за класиране на втори участник по ОП 13 11/10/18404.57 KB
File 07-1 - Обявление за възложена поръчка 29/11/181.69 MB
File ГД-1-106-2018 КАДАСТЪР МОНТ ООД 29/11/181.7 MB
File ГД-1-107-24.10.2018 ЕТ КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП - ГЕО 29/11/181.94 MB
File ГД-1-111-2018 СПЕЛ-96 ООД_ 29/11/182.14 MB
File ГД-1-113-2018 ГЕОСИД ООД_ 29/11/181.59 MB
File ГД-1-114-2018 ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД 29/11/181.59 MB
File ГД-1-115-2018 КОХАБ ЕООД 29/11/181.8 MB
File ГД-1-116-2018 СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД 29/11/181.65 MB
File ГД-1-120-2018 ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД 29/11/181.57 MB
File ГД-1-121-2018 г. КА МОДЕКС ЕООД_ 29/11/181.72 MB
File ГД-1-122-2018 г. РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД 29/11/181.75 MB
File ГД-1-123-2018 г. ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ООД_ 29/11/181.96 MB
File ГД-1-124-2018 ЕТ РУМЕН ГЕОРГИЕВ - ГЛОБАЛ ГЕО 29/11/182.05 MB
File ГД-1-125-2018 ГЕОЦВЕТ ЕООД 29/11/181.63 MB
File ГД-1-136-2018 ГЕО ПЛЮС ЕООД 29/11/182.22 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“ по 14 (четиринадесет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Златоград, области Благоевград и Смолян“

Обособена позиция № 2: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Сандански и Петрич, област Благоевград“

Обособена позиция № 3: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Поморие и Сунгурларе, област Бургас“

Обособена позиция № 4: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, област Шумен“

Обособена позиция № 5: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Долни Чифлик и Аксаково, област Варна“

Обособена позиция № 6: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Видин и Ружинци, област Видин“

Обособена позиция № 7: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Монтана, Вършец, Мездра и Ботевград, области Монтана, Враца и София“

Обособена позиция № 8: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 9: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево и Трявна, област Габрово“

Обособена позиция № 10: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Нова Загора и Хисаря, области Сливен и Пловдив“

Обособена позиция № 11: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землището на община Генерал Тошево, област Добрич“

Обособена позиция № 12: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Силистра и Бяла, области Силистра и Русе“

Обособена позиция № 13: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Исперих и Самуил, област Разград“

Обособена позиция № 14: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на община Антоново, област Търговище“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.06.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Преписка  АОП № 01055-2018-0005

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.06.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.