Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Contract status: 
ПРЕКРАТЕНА
AttachmentDateSize
File Разяснение 17.04.2018 17/04/18180.25 KB
File Протокол 1 30/04/181.44 MB
File Съобщение отваряне на ценови предложения 08/05/18232.22 KB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 14/05/18108.2 KB
File Доклад от работата на комисията 15/05/18261.83 KB
File Протокол 2 15/05/18157.87 KB
File Решение за избор на изпълнител 15/05/18294.65 KB
File Решение за прекратяване 12/07/18199.14 KB
File Обявление за възложена поръчка-прекратена-бланки-2018 08/08/18849 KB
Документация: 

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.