Архив

Обява за Финансов контрольор

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: финансов контрольор

Административно звено:  Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК София

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Илиян Свиленов Коцев

Обява за Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в СГКК Плевен

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата