Архив

Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД) - СГКК Благоевград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Геодезически дейности“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Благоевград, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Асен Аврамов Симеонов

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Силистра

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Силистра, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в СГКК Русе

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Русе, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата