Работни места

Конкурс за Старши юрисконсулт

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Обществени поръчки и договори“, дирекция „Административно-правно обслужване“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ирина Бойкова Стоименова

2. Светлана Бориславова Коева