Работни места

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Велико Търново

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Велико Търново 

Младши експерт СПК в СГКК Стара Загора

Младши експерт СПК в СГКК Стара Загора

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Плевен

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Плевен

Обява за младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Видин

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марян Ангелов Иванов

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Началник на СГКК Сливен

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Красимира Тодорова Тодорова

2. Руси Манчев Манчев

3. Стефка Стефанова Методиева

4. Теодора Петрова Балулова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.10.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

 

Обява за Началник на СГКК Сливен