НОВА БАНКОВА СМЕТКА !!!

Версия за печатВерсия за печат

Уважаеми потребители, 

Във връзка с преминаването на АГКК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от 05.01.2015г. на Агенцията е открита нова сметка за получаване на приходи /такси по Тарифа 14/, както следва: 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01

BIC: BNBGBGSD

Българска народна банка

Платежни документи за извършени преводи към старите сметки на АГКК ще бъдат приемани до 26 март 2015г.