Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр.83 от 2016 г.).

Версия за печатВерсия за печат

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се цели  намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. С проекта на Наредба се намаляват, изискващите се документи за вписване в регистъра на лицата , правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Дата на откриване – 09.08.2017 г.

Дата на приключване – 08.09.2017 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви