Новини

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно които до две години ще се достигне около 95 % покритие с КККР.

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe, който е публикуван в раздел „Проекти на нормативни актове“ за обществена консултация с гражданите, юридическите лица и  геодезическата колегия.

Вижте повече

Първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Под егидата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в периода 22-24 юни 2016г., в гр. Варна се проведе първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип геодезисти на остров Ливингстън

На 7 февруари по обяд с полет от Рим в София се завърна предпоследната група на 24-та Национална Антарктическа експедиция.

АГКК посрещна с уважение, респект и благодарност за достойно свършената работа колегите геодезисти - доц. Борислав Александров и ас. Юри Цановски от УАСГ, полк. Петър Данчев и кап. Георги Михайлов от Военно-географската служба на МО.

По време на престоя си в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън геодезистите успяха, с помощта на дрон, да заснемат недостъпни участъци като основа за съставянето на прецизна топографска карта.